196 Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi, Bakı (012) 432 11 86 info@acq-ib.com

YAXIN DÖVRDƏ KEÇİRİLƏCƏK XVIII BEYNƏLXALQ AVRASİYA CƏRRAH VƏ QASTROENTEROLOQLAR KONQRESİ

HÖRMƏTLİ HƏMKARLAR!

Sizi 11-14 sentyabr 2019-cu ildə Bakı şəhərində keçiriləcək Cərrah və Qastroenteroloqların XVIII Beynəlxalq Avrasiya Konqresinin işində iştirak etməyə dəvət edirik.

 

Konqres günlərində Avropa, Asiya, Amerika və MDB ölkələrindən görkəmli alimlərin iştirakı ilə qastroenterologiya və cərrahiyyənin aktual problemlərinə həsr olunmuş mühazirələrin və plenar iclasların keçirilməsi nəzərdə tutulur.

Konqresinelmi proqramı aşağıdakı tibb sahələrini əhatə edir:

 
 

-qastroenterologiya;

– uşaq cərrahiyyəsi;

– ümumi cərrahiyyə;

– torakal cərrahiyyə;

– ürək-damar cərrahiyyəsi;

– plastik və estetik cərrahiyyə;

– abdominal cərrahiyyə;

– bariatrik cərrahiyyə;

– transplantologiya;

– anesteziologiya və reanimatologiya;

– endoskopiya;

– şüa diaqnostikası.

– viruslu hepatitlərin diaqnostika və müalicəsi;

 

KONQRESİN TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ:

Təşkilatın komitəsinin və konqresin sədri: R.M. AĞAYEV

Avrasiya qastroenteroloji Dərnəyinin sədri: H.OZKAN

Konqresin məsul katibi: İ.L.KAZIMOV

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİNİN ÜZVLƏRİ:

C.Ə. ƏLİYEV

M.Y. NƏSİROV

Ə.T. ƏMİRASLANOV

H.B. İSAYEV

N.A. QASIMOV

Ə. MƏMİŞ

R.O. BƏYLƏROV

K.R. YUSİFZADƏ

N.Y. BAYRAMOV

Y.Q. ƏLİYEV

F.H. CAMALOV

K.K. MUSAYEV

E.K. AĞAYEV

R.E. CƏFƏRLİ

Ə.A. HİDAYƏTOV

T.H. SƏLİMOV

O.S. SEYİDBƏYOV

B.V. MUSAYEV

S.İ. HADIYEV

V.Ş.YAQUBLU

 

A.R. ŞÜKÜROVA

KONQRESİN BEYNƏLXALQ ELMİ KOMİTƏSİ :

Abdel-Vahab М. (Misir)

Lomidze N. (Gürcüstan)

Abdullayev J. (Qırğızıstan)

Lubisic N. (Xorvatiya)

Al Mahtab М. (Banqladeş)

Mamakeyev M. (Qırğızıstan)

Baqnenko S. (Rusiya)

Мestres K. (İspaniya)

Baymaxanov B. (Qazaxstan)

Nakao A. (Yaponiya)

Bayraktar Y. (Türkiyə)

Nardone J. (İtaliya)

Balık İ. (Türkiyə)

Nazırov F. (Özbəkistan)

Bornioli P. (İtaliya)

Parodi P. (İtaliya)

Çernousov A. (Rusiya)

Parvizi R. (İran)

Əhmədov İ. (Rusiya)

Riska M. (Çexiya)

Fazle A. (Yaponiya)

Yaux K. (Almaniya)

Gülməmmədov F. (Ukrayna)

Sandrikov V. (Rusiya)

Gürakar A. (ABŞ)

Simunic M. (Xorvatiya)

Xajibayev A. (Özbəkistan)

Skiappa J. (Portuqaliya)

Kakabadze Z. (Gürcüstan)

Şepitko V. (Ukrayna)

Kianmanesh R. (Fransa)

Ştülzebax K. (Almaniya)

Konstantinov İ. (Avstraliya)

Toruner М. (Türkiyə)

Qalperin E. (Rusiya)

Umar М. (Pakistan)

Qupta S. (ABŞ)

Ünal S. (Türkiyə)

Qurbanov F. (Rusiya)

Zerem Ə. (Bosniya və Herzoqovina)

 

XVIII BEYNƏLXALQ AVRASİYA CƏRRAH VƏ QASTROENTEROLOQLAR KONQRESİ

BAKI, 11-14 sentyabr, 2019