“Azərbaycan Cərrahlar və Qastroenteroloqlar” ictimai birliyinin üzvlərinin

SİYAHISI

1. Rauf Maqsud oglu Ağayev – sədr
2. Məmməd Yahya oğlu Nəsirov – sədr müavini
3. Musayev Bəhruz Vilayət oğlu – məsul katib
4. Hidayət İsayev Bilal oğlu
5. Surxay Hadıyev İsmayıl oğlu
6. Nuru Bayramov Yusif oğlu
7. Fariz Camalov hidayət oğlu
8. Nazim Qasımov Akif oğlu
9. Çərkəz Cəfərov Məmiş oğlu
10. Əlihüseyn Hidayətov Alişan oğlu
11. Şakir İbrahimli Feyruz oğlu
12. Çingiz Quliyev Bayram oğlu
13. Kənan Yusifzadə Rəfail oğlu
14. Elçin Ağayev Kamil oğlu
15. Tahir Səlimov Hüseynağa oğlu